Integratiefase of ABO (= alternerende beroepsopleiding)

Deze fase duurt één volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding. 

De alternerende beroepsopleiding (ABO) in OV3 wordt georganiseerd nadat de leerling het 5de jaar BuSO beëindigd heeft. 

Opzet ABO:

Tewerkstellingskansen van de jongere aanzienlijk verhogen door het verwerven van ervaring in het vak. 

Doorheen de jaren is gebleken dat ongeveer 75% van de jongeren die een ABO-jaar volgen tewerkgesteld worden op hun stageplaats of uiteindelijk nog voor een extra vervolgopleiding kiezen. 


Deze ABO-opleiding bestaat uit 2 onderdelen:

·         2 dagen vorming op school ( 7u  beroepsgerichte vorming en 7u algemene vorming)

·         3 dagen stage op de werkvloer

 

   De ABO-cursist die de alternerende beroepsopleiding volgt:

o    wordt door het departement onderwijs beschouwd als voltijdse regelmatige leerling

o    behoudt het recht op kinderbijslag

o    is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, maar wordt niet opgeroepen (niet inzetbaar wegens opleiding)

o    doorloopt tijdens het ABO-jaar quasi zijn beroepsinschakelingstijd

o    heeft na het verlopen van de beroepsinschakelingstijd recht op een inschakelingsuitkering

 

 

De ABO-cursist die slaagt :

  •   behaalt het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding
  •  en voldoende uren behaalt, krijgt een motivatiepremie van 500 euro van het Europees Sociaal Fonds.

 


Contactgegevens:

 

Chris Liekens is ABO-coördinator en trajectbegeleider voor onze school.

 

Bij haar kan je terecht voor alle informatie over deze alternerende beroepsopleiding.

Tel: 0473/49 58 68

Email: chrisliekens61@gmail.com

 

 Impressions


Auto-hulpmecanicien

Grootkeukenmedewerker


Logistiek assistent